להצטרפות מלא את הפרטים הבאים:

 • <a href="http://www.bezeq.co.il/media/PDF/selfSales_terms/Phone.pdf">לתנאי השימוש</a>

  600 דקות


  • קו טלפון במסלול שיחות
  • ליעדים נייחים וניידים
  • מחיר קבוע לשנה
  • תעריף דקת שיחה מעבר למסלול - 18 אג'